Funkeho žáci

, ,

Publikace Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze, jejíž základem je diplomová práce Gabriela Fragnera, obhájená na podzim 2015 na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, vnáší širší pohled na práce studentů v kontextu systému výuky Jaromíra Funkeho.

Další projekty