Mlékárny

, ,

Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý
… architektura, která nezapírá užitkovou podstatu staveb, ani neupadá do vulgárního užitkářství, jemuž bývají lhostejny estetické požadavky …

144 stran; 82 černobílých a barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-06041-4 / autoři Jakub Potůček, Jan Zikmund / autorská spolupráce Benjamin Fragner, Jiří Horský, Tomáš Šenberger / odborní recenzenti Petr Kratochvíl, Petr Urlich / jazyková redakce Hana Hlušičková / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / úprava reprodukcí Jiří Klíma / produkce Gabriel Fragner / písmo Pepi a Rudi / papír Munken Lynx / tisk Formall / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž,
Galerii VI PER a dalších místech.

Další projekty