Sokol Věrná garda

Limitovaná edice kalendáře pro SOKOL Brno I
ke stoletému výročí založení republiky s portréty
nejstarších členů Sokola tzv. „Věrné gardy“ od fotografa Romana France.Dnes stopadesátiletá cvičební jednota reprezentovala ve své zlaté éře tzv. první republiky nejen zdravý životní styl, ale i občanský postoj. Svými ideály ušlechtilosti, pravdy a vlastenectví se sokolští „bratři a sestry“ stali oporou české státnosti a národního uvědomění. Na fotografiích Romana France vidíme nejstarší žijící členy tohoto hnutí z tzv. věrné gardy Sokola Brno I a Sokola New York. Mnozí z nich zažili válku, emigraci a těžké podmínky v cizím prostředí v neutichající touze po domově. Časem poznačená těla bývalých cvičenců na fotografiích znovu zaujímají dávno osvojené pózy, ve kterých náhle ustrnou, jako kdyby tak měli zůstat už navěky. Sportovní náčiní je už nevybízí k větší aktivitě, představuje pro ně spíše úkryt, místo k odpočinku nebo hře. Portréty starých Sokolů a Sokolek v sobě kumulují léty nastřádanou energii, která už možná nepřebývá v těle, stává se záležitostí ducha. Snímky vzbuzují dojetí a současně nás, otupělé „lehkou“ dobou, staví do pozoru.
Lucia L. Fišerová

photographs Roman Franc
text & photo selection Lucia L. Fišerová
translation Sylva Ficová
consultation Vladimír Birgus
graphic design & concept Formall — Jan Forejt, Květoslav Foltýn, Gabriel Fragner
typeface Jaroslav
paper FEDRIGONI — Sirio White White, Sirio Color Lampone, Sirio Color Dark Blue
print Quatro print

Další projekty